• Huishoudelijk Reglement

  Huishoudelijk Reglement

  Locatie

  Ontdek Venlo, je nieuwe thuishaven.

  Lees meer >

  Bekijken & Boeken

  Bekijk onze kamers en boek direct.

  Lees meer >

  Service

  Service van de zaak.

  Lees meer >

Reglement LEBE City Campus versie 24-08-2016

Om het samenleven met de medebewoners prettig te laten verlopen en te houden en om de woonomgeving leefbaar te houden, is dit reglement, dat onderdeel uitmaakt van de huurovereenkomst, opgesteld.

Wij verwachten dat je als huurder je aan deze regels houdt. Bij het niet naleven van deze regels zal de huismeester/beheerder je hierop aanspreken.

Alle schade, waaronder begrepen alle gevolgschade, die voortvloeit uit het niet naleven van dit regelement,  wordt per geval aan je doorberekend, met een minimum van € 100,- per voorval/schadegeval.

Gedragingen


Algemeen

 • Je  houdt je kamer schoon en zorgt er samen met je medebewoners voor dat ook de algemene ruimten netjes blijven.
 • Je gooit je huisafval alleen in de daarvoor aangewezen containers.
 • Je  gebruikt de algemene ruimten niet voor opslag van goederen, zoals fietsen, (grof) vuil e.d.
 • Je gooit geen vet, bakresten, olie, maandverband e.d. in het toilet.
 • Je helpt mee ongedierte en vervuiling te voorkomen.
 • Je bespaart zo veel mogelijk energie, onder andere door de verwarming lager te zetten als je niet thuis bent.
 • Je  draait geen harde muziek. Houd geluid binnen de muren van je eigen kamer. Medebewoners mogen in geen geval hinder ondervinden van lawaai of muziek uit jouw kamer.
 • Je houdt geen huisdieren
 • Je rookt niet binnen. Buiten is er een plek gecreëerd om te kunnen roken.
 • Je gebruikt de gootsteen op je kamer alleen op de wijze waarvoor deze bestemt is.
 • Je hangt niets met spijkers, schroeven e.d. aan de muren of plafonds. Om zaken op te hangen kun je gebruik maken van de aanwezige ophangsystemen.
 • Je verlaat het pand alleen via de daarvoor bestemde deuren. Dus niet via o.a. ramen of vluchtdeuren.
 • Je meldt noodzakelijk onderhoud zo snel mogelijk bij de huismeester.
 • Je meldt schade zo snel mogelijk bij de huismeester en geeft aan wie die deze veroorzaakt heeft.
 • Je bezorgt omwonenden van de LEBE City Campus geen overlast
 • Je  spreekt in geval van overlast de veroorzaker hier op aan en indien nodig geef je de overlast door aan de huismeester.
 • Je gebruikt geen geweld en dreigt hier ook niet mee.
 • Je behandelt je medehuurders, buren, huismeester en andere personen die in opdracht van de verhuurder werkzaam zijn met respect.

Buitenruimte
 • Je parkeert je vervoermiddel alleen op de daarvoor aangewezen plaats.
 • Je draagt zorg voor het schoonhouden van de openbare ruimte rondom het gebouw.
 • Je gebruikt de buitenruimte samen met de andere huurders. Je claimt geen plek als je er niet bent.
 • Je rookt alleen op de daarvoor aangewezen plek.

Veiligheid
 • Je draagt zorg voor de veiligheid in je kamer en in de algemene ruimte.
 • Je zorgt dat de buitendeuren altijd zijn gesloten en dat je kamerdeur op slot zit als je niet thuis bent.
 • Je helpt er aan mee dat er geen ongenode gasten het gebouw kunnen betreden
 • Je zorgt ervoor dat vluchtwegen altijd vrij zijn.
 • Je belemmert de werking van de brandmeldinstallatie op geen enkele wijze.
 • Je gebruikt geen apparatuur en ontplooit geen activiteiten die ervoor zorgen dat het brandalarm afgaat.
 • Je schakelt elektrische apparaten volledig uit als deze niet worden gebruikt
 • Je bewaart geen gevaarlijke stoffen in het gebouw
 • Je plaatst geen witgoedapparaten in je kamer.
 • Je stelt de huismeester op de hoogte bij langdurige afwezigheid
 • Je rijdt niet harder dan 20 km/uur op het parkeerterrein. Het is geen openbare weg.

Gezondheid
 • Je gebruikt geen drugs of alcohol in de openbare ruimten van het gebouw
 • Je gedraagt je verantwoordelijk bij het gebruik van alcoholische dranken.
 • Je rookt alleen buiten op de daarvoor aangewezen plaats.
 • Je zorgt voor een goede hygiëne.
 

Internet

 • Je gebruikt het internet, welke bij de servicekosten is inbegrepen, niet voor het illegaal downloaden dan wel het bezoeken van illegale sites.
 

Bezoek

 • Je bent verantwoordelijk voor je bezoek.
 • Je mag je kamer niet aan een ander afstaan/in gebruik geven.
 • Je kamer mag slechts bewoond worden door één persoon.
 

Huismeester

 

De huismeester zal regelmatig aanwezig zijn en heeft onder andere de volgende taken:

 • Het fungeren als aanspreekpunt voor de huurders omtrent alle zaken die te maken hebben met het gehuurde.
 • Toezicht houden op de naleving van dit reglement.
 • Toezicht houden op de gemeenschappelijke ruimten.
 • Het voorkomen van verkeerd gebruik van de algemene ruimten.
 • Het aanspreken van huurders bij ongewenst gedrag of niet naleven van dit reglement of de huurovereenkomst en bijbehorende huurvoorwaarden.
 • Het uitvoeren van diverse kleine werkzaamheden.
 • Toezicht houden op werkzaamheden uitgevoerd door derden in opdracht van de verhuurder.
 • De oplevering van de kamers bij aanvang en einde van de huur.
 • Sleutelbeheer

 

Tijdens kantooruren is de huismeester bereikbaar op telefoonnummer 077-302 00 42 en per e-mail info@lebecitycampus.nl

 

Buiten kantooruren kan in geval van calamiteiten contact worden opgenomen met:

 

Bij brand/insluiping e.d.:                                                           112
Bij problemen met verwarming/warm water:                   volgt   
Bij problemen met de lift:                                             volgt
Bij problemen met de brandmeldinstallatie:                   volgt
Bij overige calamiteiten:                                                           volgt

 

Afval

 

In het gebouw staan containers voor huisafval en papier. Hiervoor geldt het volgende:

 
 • De afvalcontainer is bestemd voor normaal huisafval, d.w.z. de inhoud van je prullenbak. Het afval dient in een gewone vuilniszak in de container gegooid te worden. Dus geen los afval in de container gooien. Bind de vuilniszak niet dicht, de lucht kan dan ontsnappen en er gaat meer in.
 • Gooi nooit los afval naast de containers of in het containerhok. Niemand gaat dit opruimen, ook niet de ophaaldienst van de containers. Die hoeven slechts mee te nemen wat in de containers zit. Als het uit de hand loopt, zal verhuurder het hok laten opruimen, de kosten daarvan worden in de servicekosten omgeslagen. Indien bekend is welke huurder hiervoor verantwoordelijk is, worden de kosten op de desbetreffende huurder verhaald. Dus hou het opgeruimd rond de containers en in het containerhok.
 • Indien je desondanks toch los afval naast de container in het hok aantreft, maak er dan een gewoonte van om dit in de container te gooien. Afval dat blijft liggen, trekt alleen maar meer aan.
 • De papiercontainer is bestemd voor uw kantoorpapier en in beperkte mate voor karton. Kartonnen dozen dienen eerst plat gemaakt te worden, voordat zij in de papiercontainer worden gegooid.
 • Chemisch afval en grof vuil horen in geen enkele container thuis. Hiermee dien je je te wenden tot het gemeentelijke milieustation.
 

Post

Inhoud volgt.

 

Wasruimte

Inhoud volgt.

 

Oplevering einde huur

Als je de huur beëindigd dien je je kamer in goede staat op te leveren. Dit houdt in ieder geval in dat:

 • De kamer geheel ontruimd is
 • Er geen stoffering meer aanwezig is met uitzondering van de stoffering bij aanvang van de huur reeds in de kamer aanwezig was.
 • De kamer bezemschoon is en er geen vlekken in de vloerbedekking zitten.
 • Het tegelwerk en de kraan goed zijn gereinigd, ontkalkt en vrij van zeepresten zijn
 • De keukenkastjes schoon zijn.
 • De gootsteen schoon is.
 • De afzuigkap schoon en vetvrij is.
 • De muren netjes wit zijn zonder vlekken.
 • De radiatoren de zelfde kleur hebben al bij aanvang.
 • De eventueel zelf aangebrachte kabels, snoeren en kabelgootjes zijn verwijderd.
 • De stopcontacten en schakelaars vastzitten, onbeschadigd zijn en vrij zijn van verf en verfresten.
 • De ramen aan de binnenzijde gewassen zijn.


Downloadbaar huishoudelijk reglement -> Download hier; versie 24-8-2016